Declaratie de consimtamant

1. Identitatea și datele de contact ale Operatorului

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este Calipso S.R.L., cu sediul social în orașul Voluntari, Str. Crișana nr. 3, Județul Ilfov, România, email: office@codriivlasiei.ro („Operatorul” sau „Calipso”).

Contact DPO: dpo@apacalipso.ro.


2. În ce scopuri prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și/sau datele cu caracter special?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate și/sau transferate, în conformitate cu legislația locală aplicabilă și cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”), precum și cu orice alte reglementări aplicabile la nivel european sau local adoptate în contextul GDPR, în scopul administrării și soluționării solicitărilor pe care le înaintați prin intermediul rubricii de contact de pe site-ul https://www.codriivlasiei.ro/ si https://www.codriivlasiei.ro/ precum și pentru a putea oferi răspunsuri acestor solicitări.


3. Cum colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Calipso colectează și prelucrează în mod legal datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în cazul corespondeței prin intermediul prezentei rubrici de contact.
Nu este obligatoriu să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Totuși, în cazul în care nu ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, nu vom putea să prelucrăm și/sau, după caz, să transferăm acele date cu caracter personal a căror prelucrare este necesară în contextul soluționării solicitărilor dumneavoastră.


4. Categoriile de date cu caracter personal și/sau cu caracter special

În scopul descris la Secțiunea 2 de mai sus, putem prelucra și/sau transfera următoarele date cu caracter personal:
(i) nume și prenume;
(ii) adresă de e-mail;
(iii) date cu caracter personal pe care le furnizați în cuprinsul solicitării transmise prin intermediul rubricii de contact de pe website
(denumite în continuare „Datele cu caracter personal”).


5. De ce ne permite legislația să prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal?

Conform legislației, putem să prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal descrise în Secțiunea 4 de mai sus, în baza următoarelor temeiuri legale:
(i) consimțământul dumneavoastră;
(ii) prelucrarea este necesară pentru conformarea cu o obligație legală;
(iii) prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor legitime ale Calipso sau ale terțelor părți.


6. Cum transmitem Datele dumneavoastră cu caracter personal?

Putem transmite Datele dumneavoastră cu caracter personal către (i) angajaţii și contractorii Calipso, care vor avea acces la Datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în vederea soluționării cererii dumeavoastră și, dacă este cazul, către (ii) autoritățile şi/sau instituțiile publice competente, în limitele atribuţiilor conferite acestora prin dispozițiile legale aplicabile.
Nu vom transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal sau datele dumneavoastră cu caracter special în afara UE / SEE.


7. Cât timp stocăm Datele dumneavoastră cu caracter personal?

Vom păstra Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară soluționării cererii dumneavoastră și doar pe perioada necesară conform dispozițiilor legale aplicabile.


8. Care sunt drepturile dumneavoastră?

Conform legislației aplicabile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal:
(i) dreptul de a accesa Datele dumneavoastră cu caracter personal;
(ii) dreptul de a solicita rectificarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita ștergerea Datelor dumneavoastră cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita restricționarea prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal;
(v) dreptul la portabilitatea Datelor dumneavoastră cu caracter personal;
(vi) dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal;
(vii) dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia: precum și
(viii) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Drepturile anterior menționate pot fi exercitate prin depunerea unei solicitări în acest sens la următoarea adresă de e-mail: office@codriivlasiei.ro.


9. Existența unui proces decizional automatizat și crearea de profiluri

Vă rugăm să aveți în vedere că Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor face obiectul unui proces decizional automatizat, inclusiv creării de profiluri.


10. Consimțământul dumneavoastră

Prin completarea și transmiterea către Calipso a formularului de contact, declarați că ați citit în prealabil cu atenție informațiile din prezenta informare și sunteți de acord să vă dați consimțământul în mod liber, expres și neechivoc cu privire la prelucrarea și/sau transferul Datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru scopul detaliat în Secțiunea 2 de mai sus.

Linkuri utile

Conformitate
Date companie
Politica companiei
Secțiune furnizori | clienți

Alte informații

2020 Codrii Vlăsiei | un brand Calipso | designed with ❤️ in România

Scroll to Top